Arkivbildare: Gällivare Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Gällivare Socialdemokratiska arbetarekommun
Socialdemokraterna Gällivare
564
Gällivare
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 564 Gällivare Socialdemokratiska arbetarekommun, Gällivare Arbetarekommunen bildades 1906. 1910 kom O E Lindberg och bevistade då bl a ett möte med två manliga och tre kvinnliga deltagare. 1917 splittrades arbatarekommunen och den vänstersocialistiska majoriteten tog kassan och litteraturen. Det blev fem socialdemokrater som beslöt att fortsätta den socialdemokratiska arbetarekommunen. 1919 var medlemsantalet 60 och 1968 128. 1931 var medlemmarna aktiva i insamlingar till åtalsfonden i samband med Ådalshändelserna samt deltog i arbetet att stärka Folket Hus och folkbiblioteket. 1969 uppgick arbetarekommunen i Gällivareortens SAP. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare. 2009-12-09 Arkivnr 609, Gällivareortens SAP, heter idag Gällivare Socialdemokratiska Arbetarekommun. I arbetarekommunen ingår följande socialdemokratiska föreningar (s-föreningar: Gällivare s-förening Solidaritet Malmbergets s-förening Gällivare-Malmbergets s-kvinnor Hakkas s-förening Följande s-föreningar i Gällivare har uppgått i Gällivare s-förening Solidaritet: Hedfyran s-förening Sjöparken s-förening Följande s-föreningar i Malmberget har uppgått i Malmbergets s-förening: Finnstans s-förening Malmbergets östra s-förening För mer information kontakta: Gällivare socialdemokratiska arbetarekommun

Länkar

Det finns inga länkar