Arkivbildare: Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 173, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 173, Luleå
565
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 565 Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 173, Luleå Det första mötet hölls 11/3 1929 i brandmännens gymnastiksal. det var alltså brandmännen som organiserade sig, men även maskinister och vaktmästare kokm med i avdelningen. Före 1929 hade brandmännen varit organiserade i Kommunals avd 102. Avd 173 hade 1938-1939 26 medlemmar, 1950 98 och 1960 73 medlemmar. 19553 skedde en gränsdragning mellan avd 173 och kommunaltjänstemännens, SKTF:s avd 36, varvid 53 medlemmar gick över till SKTF. 1966 upplöstes avdelningen och medlemmarna gick in i kommunalarbetareförbundets avd 102. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977. Efter år 1966 avd. 49 sek. 3 och därmed nytt arkiv.

Länkar

Det finns inga länkar