Arkivbildare: Gällivare kretsförening Missionskyrkan

Grunduppgifter

Gällivare kretsförening Missionskyrkan
580
Gällivare
  • 252300000 Gällivare kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

580     Gällivare kretsförening Missionskyrkan, Gällivare


Församlingen bildades 1917-06-03- 1936 skedde en reorganisation av församlingen. Församlingen har eget missionshus.

Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.


 


Länkar

Bilagor

Relationer