Arkivbildare: Rutvik-Björsby Socialdemokratiska förening

Grunduppgifter

Rutvik-Björsby Socialdemokratiska förening
636
Rutvik-Björsby
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 636 Rutvik-Björsby Socialdemokratiska förening Rutviks Socialdemokratiska förening bildades 1935 med 9 medlemmar. Verksamheten nedlades emellertid efter ett år. En ny arbetarekommun tillkom 1946 med 12 medlemmar vid slutet av detta år. Den verkade fram till 1968, då dess medlemmar gick över till Gammelstads arbetarekommun. Omkring 1973/1974 bildades Rutviks Socialdemokratiska förening tillhörande Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun. Den Socialdemokratiska föreningen hade 1976-1977 40 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar