Arkivbildare: Koskullskulle Föreläsningsförening

Grunduppgifter

Koskullskulle Föreläsningsförening
649
Koskullskulle
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 649 Koskullskulle Föreläsningsförening, Gällivare Föreningen bildades 1906. 1923 var folkskollärare O Curtelius föreståndare. 1925 benämndes föreningen Koskullskulle föreläsningsanstalt. som exempel på föreläsningar kan nämnas 1910 - "Huru skydda barn mot lungsotsmitta", 1951 - "Om Kalevala. Med kantelmusik". 1958 var John Östman föreståndare. Föreningen är numera nedlagd. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar