Arkivbildare: Nederluleå I första Baptistförsamling

Grunduppgifter

Nederluleå I första Baptistförsamling
651
Nederluleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 651 Nederluleå I första Baptistförsamling Arkivet innehåller material från Baptistmissionens början i Norrbotten. En historik (FII) av N. Bondén, daterad 1897, ger en ingående skildring av tiden före och omkring de första församlingarnas bildande (1850-1897). År 1862 bildades Börjelslandets baptistförsamling, vilken senare uppgick i Nederluleå Baptistförsamling. År 1890 bildades ett sällskap benämnt "Nordens hopp" för att stärka den något avmattande verksamheten. Se även arkivet, nummer 2264, efter Sällskapet Betania i Sunderbyn för en inblick i baptisternas verksamhet i Sunderbyn. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar