Arkivbildare: Kiruna Baptistförsamling

Grunduppgifter

Kiruna Baptistförsamling
652
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 652 Kiruna Baptistförsamling Församlingen bildades 21/7 1901 i konditor J A Molanders hem. 12 baptister bildade församlingen. En Kristoffersson från Luleå och V E Winberg från Malmberget hade fått i uppdrag av distriktsföreningens årsmöte att fara till Kiruna och söka bilda en föramling där. Församlingens föreståndare blev J P Franzen, sekreterare och kassör J A Molander. De nledande kraften under ca 20 år framåt blev J P Franzen. 6/1 1903 invigdes församlingens kapell. Detta restaurerades 1923 och 1931. 1944-1945 reparerades kapellet efter det att militären använt lokalerna under kriget. En allmän uppryckning av verksamheten skedde vid 1940-talets slut. Medlemsantalet hade dock sjunkit från maxisiffran 68 året 1934 till 9 vid 1960-talets början och 1962 såldes kapellet till Kiruna stad. Församlingen nedlades 1968. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar