Arkivbildare: Vita Bandet Luleå (Luleå kvinnliga nykterhetsförening)

Grunduppgifter

Vita Bandet Luleå (Luleå kvinnliga nykterhetsförening)
Luleå Kvinnliga Nykterhetsförening
785
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 785 Vita Bandet Luleå (Luleå kvinnliga nykterhetsförening) Luleå Kvinnliga Nykterhetsförening blev Vita Bandet 1913 Föreningen bildades i februari 1902 i flickläroverkets samlingsrum. 14 aktiva och 5 passiva medlemmar inskrevs. Till ordförande valdes läraren Siri Holm, till sekreterare Dagmar Euren. I februari 1905 tog föreningen initiativet till bildandet av en liknande förening i Boden. 1913 övergick föreningen till Vita Bandet. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Länkar

Det finns inga länkar