Arkivbildare: Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 105, Kiruna

Grunduppgifter

Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 105, Kiruna
IF Metall avd 1 Malmfälten
786
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 786 Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 105, Kiruna Avdelningen bildades i april 1901 under namnet Jern- och Metallarbetareförbundets avd i Kiruna. Avdelningen fick så småningom namnet Sv Metallindustriarbetareförbundets avd 105 i Kiruna. Enligt Gruv 12:ans historik nedlades avdelningens verksamhet 15/5 1930 och medlemmarna övergick till Gruvs avd 12. Avdelningenåterupplivades tydligen efter något år - 1935 rapporteras den i LO:s medlemsantal med 14 medlemmar. 1950-1951 hade den 22 medlemmar, 1960-1961 113 och 1979-1980 ca 600 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar