Arkivbildare: Blåbandsföreningen 735 Nordens ljus, Bälinge

Grunduppgifter

Blåbandsföreningen 735 Nordens ljus, Bälinge
788
Bälinge
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 788 Blåbandsföreningen 735 Nordens ljus, Bälinge Blåbandsföreningen 735 senare 1918 Nordens ljus, Bälinge Föreningen bildades år 1893. Verksamheten verkar ha legat nere runt sekelskiftet för att åter ha upptagits vid 1910-talets början. Mellan 1917-1921 låg arbetet också nere för att återupptas 1922, då föreningen i januari hade 49 medlemmar. Efter 1922 finns inga fler anteckningar i protokollsboken, varför verksamheten av allt att döma har nedlagts. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar