Arkivbildare: Svenska Elektrikerförbundet avd 75, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Elektrikerförbundet avd 75, Luleå
800
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 800 Svenska Elektrikerförbundet avd 75, Luleå Avdelningen bildades 1918. 1935 var medlemsantalet 34, 1950-1951 94 och 1975-1976 hade sektion 01 250 medlemmar. Vid årsskiftet 1960-1961 ombildades avd 75 till storavdelning för hela länet. I februari 1968 skedde namnbyte till avd 29 Norrbotten sektion 01 Luleå. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar