Arkivbildare: Statsanställdas Förbund avd 1063, Luleå

Grunduppgifter

Statsanställdas Förbund avd 1063, Luleå
fd SV Järnvägsmannaförb avd 63
844
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 844 Statsanställdas Förbund avd 1063, Luleå Avd 232, 240, 247 sammanslogs och gick upp i avd 63 den 1 Juli 1967, efter 1970 Statsanställdas Förbund 1063. Avdelningen bildades 1904 9/4 . Ledamoten av förbundsstyrelsen Carl Winberg besökte Luleå och anmodade då järnvägarna att lägga ned en fristående maskinarbetareförening och istället bilda en avdelning av SJMF. Före avdelningens bildande antecknade sig på tre dagar 80 man. Initiativet till namnisnamlingen togs av kranmaskinist A L Ljungkvist, kopparslagare C A Dahlin och plåtslagare H M Holmbäck. 1911 uppgick stationskarlarnas avd 200 i avd 63. Trafikavdelningens personal bildade dock 1916 en ny avdelning 232. 1918 bildades en särskild avdelning för vagn- och stallpersonal 240. Avd 63 hade 1916 144 medlemmar, 1950 19563, 1960 102. 1967 bildades storavdelning varvid avd 63, 232, 240 och 2646 i Piteå slogs samman. 1970 skedde så omorganisationen till Statsanställdas Förbund, antalet medlemmar 1975 var 358. OBS Svenska Järnvägsmannaförbundets verksamhetsberättelser 1920, 1924-25, 1948, 1952-68 Kongressprotokoll för Järnvägsmannaförbundet 1912, 1924, 1949-73 LAGDA TILL ARKIVETS BIBLIOTEK

Länkar

Det finns inga länkar