Arkivbildare: Luleå Polisförening

Grunduppgifter

Luleå Polisförening
847
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 847 Luleå Polisförening En föregångare till föreningen bildades 1904 - Norrbottens lääns Polisförening. Denna omfattade hela länet och verkade mellan 1904-1908. I december 1912 bildades så Luleå Polisförening med 13 medlemmar i starten. den anslöt sig till Sv PPolisförbundet. 11/1 11913 hölls det första ordinarie mötet och stadgar antogs vid detta tillfälle. Den förste ordföranden blev J A Höglund. Föreningens viktigaste uppgift blev att verka för att förbättra polismännens löner. 1949 bildade polisbefälen en egen förening, Luleå Polisbefälsförening. 1964 sammanslogs dock de båda föreningarna till Luleå Polisförening. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

48

Länkar

Det finns inga länkar