Arkivbildare: Kalix Missionsförsamlings Ytterbyns Kristeliga Ungdomsförening

Grunduppgifter

Kalix Missionsförsamlings Ytterbyns Kristeliga Ungdomsförening
2741
Ytterbyn
  • 251400000 Kalix kommun 1967-

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

2741     Kalix Missionsförsamlings Ytterbyns Kristeliga Ungdomsförening


På initiativ av pastor Nils Olof Wennström samlades den 13 Decenber 1904 några troende ungdomar i Målsön i Ytterbyn för att bilda en kristen ungdomsförening. I det första protokollet står det "Stadgarna som blefvo upplästa antogos för den bildade ungdomsföreningen". N. O Wennström blev föreningens första ordförande och han kvarstod i denna befattning i 30 år.. 

Länkar

Bilagor

Relationer