Arkivbildare: Älvsby Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Älvsby Socialdemokratiska arbetarekommun
Socialdemokraterna i Älvsbyn
1929
Älvsbyn
  • 256000000 Älvsbyns kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1929 Älvsby Socialdemokratiska arbetarekommun Arbetarekommunen bildades vid årsskiftet 1927-1928. Partiombudsman Axel Bengtsson deltog vid det konstituerande mötet. Medlemsantalet är fn 266. 1968 skedde en ökning av medlemsantalet med ca 100, då Byggnads- och Kommunalarbetareförbundens avdelningar kollektivanslöts. Man håller ca 10 möten per år med Juli och Augusti mötesfria utom vid valår. Mötena besöks av 20-40 personer, något fler före och efter ett val. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Älvsby kommun 1972

Länkar

Det finns inga länkar