Arkivbildare: Lillpite Socialdemokratiska förening

Grunduppgifter

Lillpite Socialdemokratiska förening
2782
Lillpite
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2782 Lillpite Socialdemokratiska förening Lillpite Soc. Dem. förening upphörde 2007-05-22. Enligt NSD fanns en arbetarekommun o Lillpite redan 1911, enligt John Hällgren fanns den där först 1914. Vid 1917 års partisprängning övergick arbetarekommunen till det nybildade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. 1930 bildades ånyo en socialdemokratisk arbetarekommun med 16 medlemmar år 1931. Verksamheten låg nere omkring 1943-1945, men återupptogs 1946. 1973 är medlemsantalet 84. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar