Arkivbildare: Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 633 Alterdalen

Grunduppgifter

Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 633 Alterdalen
Se även arkiv 2061
222
Alterdalen
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 222 Svenska Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 633 Alterdalen Sv Skogsarbetareförbundets avd 8 Pitedalen sektion 4 Alterdalen, fd avd 633. Inget begynnelseår har kunnat erhållas, men avdelningen fanns from 1930-talets slut och möjligen ännu tidigare. 1950-1951 var antalet medlemmar 79 och 1960-1961 82. 1965 uppgick avd 633 i avd 8 Pitedalen som sektion 4. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973.

Länkar

Det finns inga länkar