Arkivbildare: Blåbandsföreningen 1651 Godt Hopp, Långnäs

Grunduppgifter

Blåbandsföreningen 1651 Godt Hopp, Långnäs
898
Långnäs
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 898 Blåbandsföreningen 1651 Godt Hopp, Långnäs Föreningen bildades i slutet av 1880-talet. Den blev 1890 så stor att en delning skedde, varvid föreningen Syskonringen bildades. 1907-1908 hade Godt Hopp 120 medlemmar och 1913 91 medlemmar. Verksamheten nedlades omkring 1915. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar