Arkivbildare: Nybyns Bönhus- och Missionsförening

Grunduppgifter

Nybyns Bönhus- och Missionsförening
900
Nybyn
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 900 Nybyns Bönhus- och Missionsförening Missionsföreningen bildades troligen någon gång under 1920- eller 1930-talet. 1939 bildades Nybyns bönhusförening av ungefär 30-35 delaägare. "Hela byn hjälptes åt att bygga bönhuset", säger Agnes Nilsson. Det var den gamla skolan som flyttades och byggdes om till församlingslokal. Bönhuset kom att användas av andra föreningar, te x byastämman och jaktvårdsföreningen. Däremot har inga politiska eller fackliga möten hållits där. En och annan sy- och vävkurs har också hållits i lokalen, vilken fortfarande fungerar som samlingslokal för byborna. De fem medlemmarna tillhör numera Överkalix Missionsförsamling. Det är inte så ofta som möten hålls i Nybyn, men syföreningsverksamheten är regelbunden, en gång var 14:e dag, då ett 15-tal damer brukar samlas. Syföreningen har verkat i 25-30 år. Söndagsskoleverksamheten är nedlagd sedan ca 20 år. Före 1939 fungerade skolläraren i byn som predikan. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen 1973

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar