Arkivbildare: Svartöstadens Socialdemokratiska förening

Grunduppgifter

Svartöstadens Socialdemokratiska förening
Se arkiv 1953
905
Svartöstaden, Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 905 Svartöstadens Socialdemokratiska förening Svartöstadens socialdemokratiska arbetarekommun bildades 8/9 1907 vif ett offentligt möte med Svartöstaden, Skurholmens och Altappens medborgare i fd Häggströms gård. 19 personer närvarade vid detta möte. 1908 hade antalet medlemmar ökar till 57. 1917 övergick arbetarekommunen till Sveriges Socialdemokratiska Väsnterparti. Det verkar dock som en "högerkommun" bildades ganska snart, vilken anslöts till SAP 14/5 1919. Av allt att döma nedlades dock verksamheten efter en tid eftersom det från olika källor framgår att den nuvarande föreningen, fd arbetarekommunen bildades 1923 - första protokollet är från 12/4 1923. 1923 anslöts sig vänsterkommunen "till den befintliga arbetarekommunen" (SAP:s). De medlemmar som ej var med i vänsterarbetarekommunen 1921-23 hade 1921 bildat en kommunistisk arbetarekommun ansluten till Sveriges Kommunistiska Parti. 1934 övergick den socialdemokratiska Arbetarekommunen till att blli en föreningtillhörande Luleå soc dem arbetarekommun. Föreningen hade 1975 31 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar