Arkivbildare: Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 4 Malmberget

Grunduppgifter

Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 4 Malmberget
Gruv 4:an
913
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 913 Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 4 Malmberget, Gällivare Malmbergets arbetareförening bildades den 4 januari 1895. Den arbetade med fackliga frågor, men även med Folkets Hus, kooperationen, samhällsfrågor och bildningsverksamhet. Så småningom anslöt sig föreningen till Gruvindustriarbetareförbundet och fick avdelningsnummer 4. Avdelningen har varit med om fyra strejker: 1897, 1920, 1928 och 1969-1970. Medlemsantalet var 1895 319, 1908 737, 1911 134, 1937 600 och 1975 1700. 1929 splittrades avdelningen i två delar- den "förbundstrogna som var socialdemokratiskt reformistiskt orienterads" samt den uteslutna som var "radikalt kommunistiskt". 1936 kom den uteslutna gruppen tillbaka. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Länkar

Det finns inga länkar