Arkivbildare: Svenska Skogsarbetareförbundet avd 86 Lovikka

Grunduppgifter

Svenska Skogsarbetareförbundet avd 86 Lovikka
160
Lovikka
  • 252100000 Pajala kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 160 Svenska Skogsarbetareförbundet avd 86 Lovikka, sedemera Sv skogsarbetareförbundets sektion 2. Avdelning 86 bildades 1 aug 1943. Före det hade det funnits en avdelning som blev nedlagd. Antalet medlemmar i sektionen är f.n 11, men på 1950-talet översteg antalet 40. Källa: 1971 års föreningsinventering i Pajala.

Länkar

Det finns inga länkar