Arkivbildare: Club Watusi

Grunduppgifter

Club Watusi
581
Gällivare
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 581 Club Watusi, Gällivare Club Watusi bildades 1966-11-09 på initiativ av Gällivare Folkets Husförening. Syftet var att ge kommunens ungdomar god underhållning i form av popgalor. Den tidens popband såsom Tages, Shanes, Ola and Janglers uppträdde inför Watusis över 700 medlemmar. Klubben nedlades 1968. Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Gällivare kommun 1976, del 3, sid. 292.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar