Arkivbildare: Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 57, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 57, Luleå
692
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 692 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 57, Luleå Enligt Folkets Husföreningens matrikel fanns det under 1910-talet en "Luleå Slakteri- och Charkuteriarbetarefackförening". Ensligt FCO:s minneslista 1928 bildades Livs avd 57 år 1917 1950 hade avdelningen 108 medlemmar och 1960 241. 1962 skedde ombildning till storavdelning 57 där Luleå kom att bilda en egen sektion. 1967 fanns i sektionen 270 och 1975 190 medlemmar. I hela storavdelningen fanns 1976 ca 1050 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Länkar

Det finns inga länkar