Arkivbildare: Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 128, Piteå

Grunduppgifter

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 128, Piteå
694
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 694 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 128, Piteå Sv Livsmedelsarbetareförbundets avd 57 s Piteå, fd avd 128. Enligt Norrskensflamman höll avdelningen sitt 29:e årsmöte, vilket bör betyda att den bildades 1928, 1950-1951 var antalet medlemmar 58 och 1960-1961 75. Avdelningen hade enligt Nfl en sektion i Älvsbyn. Någon gång under 1960-talet, troligen under dess senare del. Införlivades avd 128 i storavdelning 57 med säte i Luleå. Piteåsektionen hade vid årskiftet 1973-1974 125 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar