Arkivbildare: Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 120, Kiruna

Grunduppgifter

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 120, Kiruna
fd avd 95
695
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 695 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd 120, Kiruna Avd 95 bildades 1924. den hade 1926-1927 12 medlemmar. Verksamheten nedlades 1933. En ny avdelning avd 120, bildades 1941. Den hade 1945-1946 25 medlemmar, 1960-1961 35 medlemmar. 1961uppgick avdelningen i storavdelning 57. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar