Arkivbildare: Svenska Bryggeriarbetareförbundet avd 17, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Bryggeriarbetareförbundet avd 17, Luleå
696
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 696 Svenska Bryggeriarbetareförbundet avd 17, Luleå Uppgick 1966 i Livs avd 57 Luleå Avdelningen bildades 28/7 1901. Möjligen kan avdelningen varit nedlagd en tid eftersom det i Luleå FCO:s minneslista från 1928 anges att den startade verksamheten år 1924. 1935 var medlemsantalet 35, 1950 66 och 1960 83. 1966 gick avdelningen upp i Livs avd 57 Luleå. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar