Arkivbildare: EFS Blåsmark

Grunduppgifter

EFS Blåsmark
1941
Blåsmark
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1941 EFS Blåsmark Blåsmarks kristeliga ungdomsförening bildades 11/8 1912 under ledning av pastor Nordberg. 62 medlemmar anslöt sig yill föreningen. 1922 började medlemmarna att bygga sig ett eget bönhhus och bildade för dett ändamål en ekonomisk förening: Blåsmarks bönhusförening u.p.a. 1923 anslöt man sig till DUF Stockholm och antog namnet Blåsmarks DUF. 1947 övertogs bönhuset av DUF. man ansåg det vara onödigt att ha två föreningar, vilka bestod av samma medlemmar. Missionshuset-bönhuset har inte bara fungerat som samlingslokal för DUF utan även andra sammanslutningar har kunnat nyttja lokalen. Förr var det vanligt att de ekonomiska föreningarna använde missionshuset, numera brukar studiecirklar och kurser hållas där. Dessutom användes de till bröllop, begravningar, 50-års kalas osv. Någon gång inträffar det att Frälsningsarmen, pingstvännerna och missionsförbundarna nyttjar lokalen för sina möten. En särskild ungdomsgrupp, UG, bildades 1969 för åldersgruppen 16-25 år. Exempel på medlemsutveckling: 1918 70, 1923 103, 1938 137, 1972 125. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar