Arkivbildare: SSU Hakkas

Grunduppgifter

SSU Hakkas
587
Hakkas
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 587 SSU Hakkas, Gällivare Klubben bildades 1950 och hade vid årsskiftet 1950-1951 20 medlemmar. Den förklarades som vilande 1958, men reorganiserades under namnet Myran år 1960 och hade vid detta års slut 64 medlemmar. 1964-1965 var medlemaantalet 10. 1965 rapporteras inga medlemmar. 1970 reorganiserades klubben och under 1974 hade den 51 medlemmar. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar