Arkivbildare: Kooperativa Mejeriföreningen Alvik

Grunduppgifter

Kooperativa Mejeriföreningen Alvik
592
Alvik
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

592     Kooperativa Mejeriföreningen Alvik

 

Den 9 december 1912 invigdes det nybyggda mejeriet där

förädling av mjölk kunde ske.


Alviks mejeri betjänade ett 100-tal leverantörer från Alvik, Långnäs, Ale, Hällefors och Bjurträsk.


1941 övertog Norrbottens Producentförening driften vid mejeriet och 1946

upphörde verksamheten helt.


Fastigheten övertogs av Alviks Bygdegårdsförening och omändrades

till biograf.


Mejeriets formella funktioner avslutades den 30 maj 1953 då andelskapitalet

återbetalades till delägarna i form av extra likvider.


Arkivet ordnat och förtecknat 1982 av Curt Lövkvist Luleå


Kompletterande arkivförteckning till ny levereans 55/82


Kooperativa Mejeriföreningen mbpa i Alvik arkiv.


Kooperativa Mejeriförenigen mbpa, Alvik bildades den 9 januari och stadgar

antogs den 30 januari samma år.


Den 3 april 1911 mottogs mjölk för första gången i provisoriskt mejeri

hos Olov August Olofsson "isis" Nygårn.


Länkar

Bilagor

Relationer