Arkivbildare: Norrfjärdens-Alterdalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Grunduppgifter

Norrfjärdens-Alterdalens Socialdemokratiska Arbetarekommun
2495
Norrfj. Alterdalen
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2495 Norrfjärdens-Alterdalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Arbetarekommunen bildades vid ett möte 14/8 1926. Elis Lundman, Lakafors, var en avc initiativtagarna. Medlemsantalet första året var 22. 1973 hade det öket till 232. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar