Arkivbildare: Luleå Flygklubb

Grunduppgifter

Luleå Flygklubb
fd Norrbottens Flygklubb Luleå-Bodens Flygklubb
660
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

660     Luleå Flygklubb


En klubb startade i jan 1937 vid namn Norrbottens Flygklubb. Styrelsen hade sitt säte i Luleå och ordförande var civ ing Fritz A Ekberg. 1942 skedde en namnändring till Luleå Flygklubb.

Senare skedde en namnändring till Luleå-Bodens Flygklubb (och möjligen en nybildning eftersom det i NIF:s handlingar anges som att klubben bildades 1960). 1976 hade klubben 74 medlemmar.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977


 


Länkar

Bilagor

Relationer