Arkivbildare: Luleå Föreläsningsförening

Grunduppgifter

Luleå Föreläsningsförening
Tekniska Skolans Föreläsningsanstalt
661
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 661 Luleå Föreläsningsförening fd Tekniska Skolans Föreläsninganstalt Vid ett möte 3/9 1892 bildades "Luleå Tekniska afton- och söndagsskola". Man ansökte hos staden om att få begagna nödiga lärosalar i den nya folkskolan. Föreståndare för skolan blev stadsarkitekt K A Smith. Den viktigaste uppgiften för skolan eller föreläsningsanstalten blev att ordna föreläsningar för arbetarklassen. 1921 nedlades skolan, men styrelsen satt kvar och 12/9 1925 beslöts att bilda en föreläsningsförening för anordnande av populärvetenskapliga föreläsningar, musikaftnar, uppläsningar o dyl. Stadgar antogs 1/11 1925 och namnet blev Luleå föreläsningsförening. Ordförande blev förutvarande ordf i Tekniska skolans föreläsningsanstalt dr Axel Ulander. Förenigen nedlades förmodligen någon gång under 1960-talets första år. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar