Arkivbildare: NGTO-logen 1332 Svartö Väl, Svartöstaden

Grunduppgifter

NGTO-logen 1332 Svartö Väl, Svartöstaden
671
Svartöstaden
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 671 NGTO-logen 1332 Svartö Väl, Svartöstaden Logen bildades 24/3 1907. Ordförande blev A Hedman och sekreterare G Brattlöf. 1908 fanns ett 60-tal medlemmar, vilka hade sina sammankomster i NVB:s senare SAB:s hus. (NVB = Nykterhetsvännernas Byggnadsförening, SAB = Svartö Arbetares Byggnadsförening). Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar