Arkivbildare: NGTO-logen 1349 Nordens Blomma, Björsbyn

Grunduppgifter

NGTO-logen 1349 Nordens Blomma, Björsbyn
673
Björsbyn
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 673 NGTO-logen 1349 Nordens Blomma, Björsbyn Logen bildades av allt att döma 1907. Ordförande var Bror Eriksson och sekreterare Anna Sundström. Logens sista möte hölls 27/12 1913, varefter verksamheten nedlades. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar