Arkivbildare: NGTO-logen 1364 Syskonringen, Karlsvik

Grunduppgifter

NGTO-logen 1364 Syskonringen, Karlsvik
674
Karlsvik
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 674 NGTO-logen 1364 Syskonringen, Karlsvik Logen bildades 4/10 1907. Ordförande blev Johan Nordström. Verksamheten nedlades av allt att döma 1911. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar