Arkivbildare: NGTO-logen 1333 Nordens Väl, Luleå

Grunduppgifter

NGTO-logen 1333 Nordens Väl, Luleå
678
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 678 NGTO-logen 1333 Nordens Väl, Luleå Logens första protokoll är från 8/4 1907. Ordförande var B Persson och sekreterare Einar Nordberg. 1922 övergick logen till det då bildade NTO och vid 1970-talets början till IOGT-NTO. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar