Arkivbildare: Piteå Idrottsförening

Grunduppgifter

Piteå Idrottsförening
951
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 951 Piteå Idrottsförening Piteå Idrottsförening har haft flera föregångare. Redan 1875 bildades Piteå Skidklubb, som 1890 fick en efterföljare i Piteå Skidlöpareförening, vilken upplöstes 1905. Någon gång strax efter sekelskiftet tillkom Idrottsföreningen Kamraterna, som till en början hade fri idrott på programmet, men som efter en tid övergick till enbart fotboll. Piteå Idrottsförening bildades 24/5 1918. Initiativtagare var Fritz Lundberg, Gustav Suonio, Gustav Rundqvist och T Lundqvist, vilka i ett upprop uppmanade alla intresserade att starta en idrottsförening. Den hade efter ett år 1919 84 medlemmar. 1920 sammanslogs den förut omtalade Idrottsföreningen Kamraterna med Piteå Idrottsförening och antog den senares namn. Verksamheten bestod till att börja med av fri idrott, men utökades snart med gymnastik, skidor och simning. Vid mmitten av 1920-talet fick fotbollen sitt genombrott och bandyn blev den nya vintersporten. 1930 slopades skidsektionen. Den verksamheten togs istället upp av en nybildad förening Skidans Vänner. Under 1930-talet hade PIF stora framgångar och versamheten omfattade då också orientering. Under den tiden fick föreningen också en idrottsplats, Kvarnvallen, som invigdes 1939. Tidigare hade man varit hänvisad till en skolgård eller till IFK:s idrottsplats. 1938 började föreningen med ishockey, en verksamhet som blev så populär, att den konkurrerade ut bandyn. Under 1940-talet bildades en särskild ungdomsklubb, inom vilken ungdomar mellan 10-18 år ägnade sig åt fotboll, fri idrott och hockey. En damsektion bildades också, som bl a inriktade sin verksamhet på handboll. Under 1950-talet startades även boxning. 1973 finns fem sektioner; fotboll, fri idrott, ishockey, orientering samt en ungdomssektion. Finansieringen av föreningens verksamhet skedde under de första åren genom att det ordnades danser på Statdt med egen orkester. Dessutom gav en solidarisk publik inkomster. 1973 är det främst bingon och i någon mån lotterier, som ger PIF de nödvändiga ekonomiska resurserna. Medlemsantalet 1973 är 600. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

105

Länkar

Det finns inga länkar