Arkivbildare: Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 171 Lövholmen

Grunduppgifter

Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 171 Lövholmen
952
Lövholmen
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 952 Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 171 Lövholmen Sv Träindustriarbetareförbundets avd 570 Lövholmen, fd Sv Sågverksindustriarbetareförbundets avdelningar 277, 58 och 171 Enligt Norrbotten-Posten 11/6 1908 fanns avd 171 i Lövholmen (mötesannons). De äldsta kvarvarande handlingarna är dock från 1919. Avd 171 nedlades 1926, varefter en avd av Sv Järnvägsmannaförbundet verkade mellan åren 1927-1932 (SJ:s sliperifaktori). 1932 bildades en ny avdelning igen, avd 508 av Sv Sågverksindustriarbetareförbundet. Den efterträddes 1937 av avd 277 (Trädestillationsverkat), om varade fram till 1949, då den bytte förbund till Träindustriarbetareförbundet med avdelningnummret 570. När storavdelningen 37 för hela Norrbotten bildades 1967, vägrade Lövholmenavdelningen gå in i denna och blev därför utesluten ur förbundet och bildade en självständig organisation. Antalet medlemmar 1973-1974 var 294. 1979 gick avd 570 in i storavdelningen 37 Norrbotten som sektion. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar