Arkivbildare: Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 205 Laxfors

Grunduppgifter

Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 205 Laxfors
954
Laxfors
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 954 Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet avd 205 Laxfors Hjalmar Fahlbo började arbeta vid sågen 1907 - han körde ångmaskinen som alstrade kraft till sågen. Förste ägaren hette Israel Nordin och var från Ångermanland. Näste ägare var en norrman, Sergstad, nummer tre var en Eriksson och den siste hette Hasselström. Sågen brann flera gånger. Sågen hade först två ramar. Kraften kom först via en turbin som fick sitt vatten genom en 1 km lång ränna från Luossajoki. Senare ersattes denna anordning av en ångmaskin. Under storstrejken 1909 rapporteras att hela arbetsstyrkan, 60 man, deltog. Samtliga var oorganiserade. 1913 brann sågen ned. En ny med tre ramar uppfördes. Den var även utrustad med kantbänk och klyvarhyvelmaskin. 12/6 1916 bildades avd 205. Ordförande blev N O Sträng, sekr A E Larsson samt kassör W Nordin. Antalet medlemmar i starten var 37. Det sista protokollet är från 2/6 1918. Avdelningens öde därefter är okänt. Verksamheten nedledes 1928-1930. Det blev bl a alltför dyrbart med frakten - virket fick köras med häst till järnvägsstationen i Kiruna. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar