Arkivbildare: Sveriges Arbetares Centralorganisation Porjus LS av SAC no 345, Jokkmokk

Grunduppgifter

Sveriges Arbetares Centralorganisation Porjus LS av SAC no 345, Jokkmokk
966
Porjus
  • 251000000 Jokkmokks kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 966 Sveriges Arbetares Centralorganisation Porjus LS av SAC no 345 Porjus LS bildades 1911 som en av Norrbottens första organisationer i sitt slag (1910 hade LS bildats i såväl Kiruna som Malmberget i november månad). Under 4:e kvartalet 1917 hade Porjus LS 243 medlemmar och under 1:a kvartalet 1920 uppnåddes organisationens förmodligen högsta medlemsantal, 469 medlemmar. 1935 hade medlemantalet sjunkit till 28. Porjus LS verksamhet låg nere en tid under 1950-talet, för 1961 rapporterades organisationen som nybildad. den hade 1973-1974 29 medlemmar. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.

Länkar

Det finns inga länkar