Arkivbildare: Porjus Folkets Husförening u.p.a

Grunduppgifter

Porjus Folkets Husförening u.p.a
967
Porjus
  • 251000000 Jokkmokks kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 967 Porjus Folkets Husförening u.p.a, Jokkmokk Medborgarhusföreningen Sarek, Porjus (fd Porjus Folkets Husförening). Föreningen konstituerades 16/1 1912 vi ett möte med Porjus arbetare. 22 medlemmar antecknade sig vid detta möte. Den första lokalen användes fram till 1914 och den blev så småningom stall. Nästa lokal var Ställabiografen, som användes mellan 1913-11916. Folkets hus nr 2 (1912-1914 var nr 1) låg vid Lillselet och uppfördes av SAC. Det användes under tiden 1916-1930. Den sk Londonbiografen användes också 1918-1919 (den brann ned 1919). Som samlingslokal användes även Röda Kvarn 1921-1932 då den också brann ned. Folkets Hus nr 3 användes mellan åren 1927 till 1964. Det var en fd ungkarlsbarack, som ombyggdes till Fokets hus 1927. Den låg alldeles bakom nuvarande "Sarek". 1965 föreslog bl a Kraftverkens personalförbunds avd 5 att en medborgarhusförening skulle bildas bestående av representanter från lokalkommitten (tjänstemännens) och Folkets Husföreningen. Föreningen kom till stånd och det nya huset kunde invigas 1969. Det hade tidigare stått vid Seitivare kraftverksbygge. Antalet medlemsorganisationer i Medborgarhusföreningen Sarek är 19. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar