Arkivbildare: Svappavaara Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Svappavaara Socialdemokratiska kvinnoklubb
1945
Svappavaara
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1945 Svappavaara Socialdemokratiska kvinnoklubb Klubben bildades 1955. Den hade vid årsskiftet 1955-1956 6 medlemmar. Under 1960-talet låg medlemsantalet mellan 30 och 35. Verksamheten nedlades 1972, men klubben reorganiserades året därpå. 1975 var den vilande, men i december samma år återupptogs verksamheten för att åter nedläggas 1978. 1986 återupptogs verksamheten igen. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar