Arkivbildare: SSU Ersnäs fd Ersnäs Socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

SSU Ersnäs fd Ersnäs Socialdemokratiska ungdomsklubb
970
Ersnäs
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 970 SSU Ersnäs fd Ersnäs Socialdemokratiska ungdomsklubb En första klubb bildades 1932 med 42 medlemmar vid årets slut. Denna klubb avfördes 1935. 1946 bildades nästa klubb med 37 medlemmar. Den nedlades 1952. 1960 startade en klubb igen, denna gång med 28 melemmar vid årets slut: Mot 1960-talets slut avtog dess verksamhet, men under 1970-talets första år fungerade klubben en tid. Den är 1976 nedlagd. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar