Arkivbildare: Kiruna kvinnliga Röda Korskår

Grunduppgifter

Kiruna kvinnliga Röda Korskår
1019
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1019 Kiruna kvinnliga Röda Korskår "Röda korsets kvinnoförenings lokalavdelning" existerade i Kiruna mellan 1914-1916. En ny kvinnlig förening bildades 1940, men kom i full funktion först från mars 11943. Det var "i sjukvårdstjänst utbildade personer" som bildade föreningen. 1957 nedlades verksamheten - både män och kvinnor var då med i organisationen, vilken övergick till Kiruna Röda Korsförening. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar