Arkivbildare: Gällivare Arbetsstuga

Grunduppgifter

Gällivare Arbetsstuga
1026
1903 - 1910
Gällivare
  • 252300000 Gällivare kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1026     Gällivare Arbetsstuga, Gällivare


Arbetsstugan startade i februari 1903 i hyrda lokaler vid Karhakkatorget. Inga barn var inackorderade vid denna stuga, som hade samma arbetssätt som städernas. Barnen fick ett mål mat och sysselsattes med olika arbeten under den tid, då skolan inte pågick. År 1910 flyttades verksamheten till Nattavaara.

Källa: Erik Lundemarks bok "Arbetsstugorna" som ingår i serien Tornedalica nr 30 1980, sid. 199.


Länkar

Bilagor

Relationer