Arkivbildare: IOGT-logen 3472 Samhällets Väl, Norra Bredåker

Grunduppgifter

IOGT-logen 3472 Samhällets Väl, Norra Bredåker
1090
Norra Bredåker
  • 258200000 Bodens kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1090     IOGT-logen 3472 Samhällets Väl, Norra Bredåker, Boden


 

IOGT-logen 3472 Samhällets Väl reorganiserades 4/12 1962 från att tidigare haft sitt säte i Norra Bredåker till Södra Bredåker. Logen har (1971) Södra Bredåkers bygdegård i sin ägo.     

Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Bodens kommun 1971, sid. 106.                                     Länkar

Bilagor

Relationer