Arkivbildare: Niemisels Socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

Niemisels Socialdemokratiska ungdomsklubb
1181
Niemisel
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1181 Niemisels Socialdemokratiska ungdomsklubb Klubben bildades 1932 med 48 medlemmar vid årets slut. 1941 inflrlivades Niemiholms SDUK. 1952 nedlades verksamheten. 1954 reorganiserades klubben med 10 medlemmar vid årets slut. 1957 förklarades den som vilande och året därpå avfördes klubben. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Råneå kommun 1978-1979.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar