Arkivbildare: Niemisels Folkets Husförening

Grunduppgifter

Niemisels Folkets Husförening
1185
Niemisel
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1185 Niemisels Folkets Husförening En interimstyrelse bildades 9/5 1934 av representatnter för den socialdemokratiska arbetarekommunen och ungdomsklubben. Ordföranden J E Ökvist gick i borgen och köpte i sitt namn. Tidigare hade kommunisterna alla sina möten i lokalen, men därefter miste dessa lokalen. Inköpssumman var 3000 kr och tidigare ägare var A Pettersson. Omkring 1935-1936 skedde en ombyggnad och därefter påbörjades även biografverksamhet. När TV:n kom blev det kärvare tider för föreningen men under några år räddades den av sk popdanser som drog stora skaror. Dessa danser betalade t ex utbyggnaden av scenen. Under några år under slutet av 1960-talet var all verksamhet nedlagd och huset stod igenbommat, men 1970 såldes byggnaden för 18000 kr till Niemisels plastfabrik. Detta år upplöstes föreningen. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar