Arkivbildare: IOGT-logen 755 Luleå

Grunduppgifter

IOGT-logen 755 Luleå
fd Hoppets Banér fd Carlsviks Hopp IOGT-NTO Luleå
1261
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1261 IOGT-logen 755 Luleå Logen Carlsviks Hopp bildades 7/10 1883 "av ordenschefen A H Berg". I historiken heter det att det vid "ett i närheten af Luleå stad beläget sågverk vid namn Carlsvik bildats en loge, Carlsviks Hopp. Denna loge förde en tynande tillvaro och skulle utan tvifvel ha dött, om man ej funnit på den utvägen att omplantera honom i annan jordmån." Logen flyttades 1888 till Luleå stad och bytte namn till Hoppets Banér. Detta skedde i samband med sågverkets nedläggning. 1894 skedde ånyo ett namnbyte till 755 Luleå, vilken ägde bestånd in på 1970 talet. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

39

Länkar

Det finns inga länkar